Cơ hội nghề nghiệp

Tại Group GSA, chúng tôi muốn bạn cống hiến hết mình, chúng tôi tin rằng đội ngũ nhân viên của chúng tôi có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của chúng tôi, chúng tôi tạo dựng các mối quan hệ, trân trọng cũng như tôn trọng những người khác, chúng tôi tran quý những giờ phút làm việc bên nhau, cùng hỗ trợ cho nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn. Chúng tôi quan tâm đến nhân viên, khách hàng và xã hội.

Project Architect

- Sydney

GroupGSA is currently seeking an experienced Project Architect to join our progressive practice and team of highly motivated and talented staff based in Sydney. We foster a collaborative, creative and constructive team environment where our people can develop their professional skills and have opportunities for long-term career progression.

Xem mô tả công việc

Graduate Architect Sydney

- Sydney

GroupGSA is seeking an experienced Graduate Architect to join our progressive practice and our team of motivated and talented staff.

Xem mô tả công việc

Documentation Leader - Vietnam

- HCMC Vietnam

We are looking for a Documentation Leader to head up our documentation and delivery team out of our Vietnam Studio in Ho Chi Minh City for GroupGSA.

Xem mô tả công việc